Pozemok Štúrovo - na predaj

Pozemok Štúrovo. Lukratívny pozemok v Štúrove na predaj, veľkosťou vhodný aj pre väčšie projekty.

Lokalita: Štúrovo, na severnom okraji mesta, blízko kúpaliska
Rozloha: 35 852 m2 (3,58 ha)
Google mapu viď. pod obrázkom

Pozemok Štúrovo vhodný na:

pozemok sturovo
Veľkosť: pozdĺž štátnej cesty dĺžka cca. 280 m, šírka cca. 110 až 158 m
Druh: orná pôda mimo zastavaného územia

Pozemok Štúrovo mapa


Územný plán, vlastníctvo

Pozemok určený výhľadovo ako plocha rekreácie (možnosť zmeny)
Predbežné podmienky: podlažnosť: 2, zastavanosť 20%, zeleň: 60%.
Pre konkrétny projekt mesto požaduje územný plán zóny.
Aktuálne znenie územného plánu mesta je zverejnená na stránke mesta: www.sturovo.sk .

Vlastník: jediná fyzická osoba (pozemok čistý, bez tiarch)
Kataster: na Správe katastra Nové Zámky, katastrálne územie Štúrovo, na LV č.5404, ako parcela reg. C, č. parcely 4576/2, výmera 35852 m2. (List vlastníctva pdf)
Informatívna predajná cena: 15 eur/m2

Momentálna dostupnosť inžinierskych sietí:

Elektrina - VN - najbližšie 150m
Voda, plyn - 300m
Kanalizácia - cca 600m
Pozn.: Plánuje sa výstavba verejného vodovodu a kanalizácie pri Spojovacej ceste tesne pri tomto pozemku (je to uvedené aj v príslušnej časti územného plánu).

Informácie o pozemku vo formáte pdf

K stiahnutiu: PozemokSturovo.pdf

Kontakt na majiteľa:

Ing. Mikuláš Gyetven
MUFIS, s.r.o., Hlavná 30, 943 01 Štúrovo
e-mail: gyetven@mufis.sk
tel.: 036-3700013
(osobná stránka Ing. Mikuláš Gyetven - gyetven.eu)

Maďarská verzia článku: Eladó ingatlan Štúrovo