Pozemok Štúrovo - na predaj

Pozemok Štúrovo. Lukratívny pozemok v Štúrove - časť na predaj.

Lokalita: Štúrovo, na severnom okraji mesta, blízko kúpaliska
Rozloha: 35 852 m2 (3,58 ha)
(možné kúpiť časť pozemku) Google mapu viď. pod obrázkom

Pozemok Štúrovo vhodný na výstavbu skladov v pripravovanom logistickom parku.

pozemok sturovo
Veľkosť: pozdĺž štátnej cesty dĺžka cca. 280 m, šírka cca. 110 až 158 m
Druh: orná pôda mimo zastavaného územia (bonita 1 a 2)

Pozemok Štúrovo mapa


Územný plán, vlastníctvo

Mestským zastupiteľstvom v Štúrove bola dňa 9.5.2023 schválená zmena územného plánu a určenie tohto pozemku nasledovne:
Polyfunkčné územie výroby a služieb (PVS) Záväzné regulatívy: podlažnosť: 2, zastavanosť 60%, zeleň: 30%.
Využitie ako park logistiky a obchodu
- sklady, skladovacie plochy
- verejné prevádzky, areály veľkoobchodu a logistiky
Zapracovanie tejto zmeny do územného plánu sa očakáva na začiatok roka 2024.


Vlastník: jediná fyzická osoba (pozemok čistý, bez tiarch)
Kataster: na Správe katastra Nové Zámky, katastrálne územie Štúrovo, na LV č.5404, ako parcela reg. C, č. parcely 4576/2, výmera 35852 m2. (List vlastníctva pdf)
Informatívna predajná cena: 30 eur/m2

Momentálna dostupnosť inžinierskych sietí:

Elektrina - VN - najbližšie 150m
Voda, plyn - 300m
Kanalizácia - cca 600m

Kontakt na majiteľa:

Ing. Mikuláš Gyetven
MUFIS, s.r.o., Hlavná 30, 943 01 Štúrovo
e-mail: gyetven@mufis.sk
tel.: 036-3700013
(osobná stránka Ing. Mikuláš Gyetven - gyetven.eu)

Maďarská verzia článku: Eladó ingatlan Štúrovo